مناسب سازی شهر و امنیت در تردد نابینایان

تصویر فردی نابینا در خیابان های نا مناسب شهر و دردسر های تاکسی گرفتن آن

مناسب سازی و امنیت برای نابینایان

یکی دیگر از مشکلات نابینایان عدم وجود امکانات مناسب جهت تردد و امنیت آن‌ها است. برداشتن موانع محیطی برای نابینایان از عوامل مهم و اساسی است. برخی افراد عقیده دارند بسیاری از مشکلات نابینایان از عدم مناسب سازی محیط پیرامون آن‌ها نشأت می‌گیرد. منظور از مناسب‌سازی برای این افراد حذف مواردی است که در محیط مانع از دسترسی آن‌ها می‌شود. یکی از موارد می‌تواند گویا کردن خودپردازها باشد، تانیاز افراد نابینا به دیگران کاهش یابد. علاوه بر این لازم است در مکان‌هایی که ساختمان سازی صورت می‌گیرد، شرایطی باشد. تا تمامی افراد از جمله سالمندان، کودکان، نابینایان و کم بینایان بتوانند به راحتی تردد کنند.

(بیشتر…)

زندگی با اختلال بینایی

تصویری از چشم انسان که به جای قرنیه شکل ظاهری کرونا ویروس نمایان است و نمایانگر سختی نابینایان در این اپیدمی

با اختلال بینایی زندگی چگونه میگذرد؟

نابینایان و یا افراد کم بینا که از مشکل آن‌ها تحت عنوان اختلال بینایی یاد می‌شود، در زندگی خود با چالش‌هایی در زمینه‌های متفاوت تحصیلی، شغلی و روابط روبرو هستند که گاها مانع از رشد و پیشرفت آن‌ها می‌شوند.

(بیشتر…)

عصای سفید

تصویری از عصای سفید ابزار جهت یابی نابینایان

عصای سفید نمادی است که شاخص حیات اجتماعی شهروندان روشندل و کم بینا را به نمایش می‌گذارد و به استقلال فرد نابینا کمک می‌کند.


عصای سفید؛ نماد حیات اجتماعی نابینایان

به کمک نماد عصای سفید مردم و حکومت ها باید به تکلیفشان در برابر این قشر از شهروندان آگاه باشند.

سپس برای مرتفع شدن سطح اجتماعی در جوامع داخلی و خارجی نابینایان قیام کنندبلکه حیات اجتماعی آن ها پویاتر شود

(بیشتر…)

رفتار صحیح با افراد نابینا

نحوه رفتار صحیح با افراد نابینا

نابینایی یکی از معلولیت هایی است که در هرسنی ممکن است برای افراد اتفاق بیفتد . اما در بیشتر مواقع نابینایی از دوره کودکی در فرد به وجود می آید و همراه او می ماند . افراد نابینا به راحتی قابل شناسایی هستند و نگاه های مختلفی از سوی والدین ، همسالان و معلمان متوجه این کودکان می شود . گاهی همراه با تاسف و دلسوزی و گاهی همراه با تفکر و اندیشه .

بیشتر بخوانید