مناسب سازی

مناسب سازی شهر و امنیت در تردد نابینایان

مناسب سازی و امنیت برای نابینایان یکی دیگر از مشکلات نابینایان عدم وجود امکانات مناسب جهت تردد و امنیت آن‌ها است. برداشتن موانع محیطی برای نابینایان از عوامل مهم و…