عصای سفید

تصویری از عصای سفید ابزار جهت یابی نابینایان

عصای سفید نمادی است که شاخص حیات اجتماعی شهروندان روشندل و کم بینا را به نمایش می‌گذارد و به استقلال فرد نابینا کمک می‌کند.


عصای سفید؛ نماد حیات اجتماعی نابینایان

به کمک نماد عصای سفید مردم و حکومت ها باید به تکلیفشان در برابر این قشر از شهروندان آگاه باشند.

سپس برای مرتفع شدن سطح اجتماعی در جوامع داخلی و خارجی نابینایان قیام کنندبلکه حیات اجتماعی آن ها پویاتر شود

(بیشتر…)