شخص نابینا | زندگی افراد با اختلال بینایی

شخص نابینا در حال پیاده روی با عصای سفید

شخص نابینا وهویت اجتماعی

شخص نابینا یکی از دلایلی که سبب می‌شود نسبت به خودش و محیط پیرامونش اطلاعات کسب کند و هویت خود را شکل دهد بینایی است. با مشاهده و استفاده از قوه‌ی دیداری است که فرد بدن خودش و محیط پیرامونش را می‌شناسد. از این رو وجود اختلال دیدن در شخص نابینا سبب می‌شود که در مسیر هویت‌یابی به مشکل بخورد. کمبود اعتماد به نفس،گوشه گیری، احساس ضعف از جمله ویژگی‌های شخصیتی هستند که در بعضی افراد نابینا و بیشتر در کودکان نابینا مشاهده می شود.

(بیشتر…)