کارشناسان فروش

[vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9a92333e89″ title=”مرضیه امیدی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhOTIzMzNlODkiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]خانم امیدی یکی از با خلاق ترین کارشناسان فروش انجمن می باشند.

021-55654197[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”260″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9a876ee377″ title=”مهشید فراهانی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhODc2ZWUzNzciLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]خانم فرهانی یکی از با تجربه ترین کارشناسان فروش انجمن می باشند.

021-55668206[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”257″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” subtitle_font_weight=”400″ subtitle_color=”primary” woodmart_css_id=”5fd9abcddb900″ title=”زهرا امانی مستان آباد” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhYmNkZGI5MDAiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″ subtitle_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXN1YnRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhYmNkZGI5MDAiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZjJmMmYyIn19″]بی شک خانم امانی یکی از بی نظیر ترین کارشناسان فروش انجمن می باشد.

021-55642982[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ad2a97112″ title=”مریم نصرتی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZDJhOTcxMTIiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-53134[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ad1c9cc70″ title=”طاهره صباغی قهرودی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZDFjOWNjNzAiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55661049[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ad0cacbc7″ title=”سیده مینا سجادزاده سوره” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZDBjYWNiYzciLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-53134[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”410″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ade406035″ title=”زهره تاری” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZGU0MDYwMzUiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55665046[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”409″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ad9c585c8″ title=”راضیه یگانه” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZDljNTg1YzgiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55652146[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ad6595a71″ title=”مریم فریاد قره شیران” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZDY1OTVhNzEiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55668307[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”414″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9aeae2f661″ title=”کبری فغانی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZWFlMmY2NjEiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55660107[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”413″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ae781cc4e” title=”رقیه اسماعیلی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZTc4MWNjNGUiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55677141[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”412″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9ae4aaf0f6″ title=”مطهره حسینی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZTRhYWYwZjYiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55668903[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”418″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9af9c9a12d” title=”طیبه تاری” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZjljOWExMmQiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55654198[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”417″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9af5e83d3e” title=”معصومه زارعی ترکانی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZjVlODNkM2UiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55661027[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”416″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9af2f34ce9″ title=”اشرف تاری” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDlhZjJmMzRjZTkiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55647979[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”421″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b0a3567f8″ title=”مینا زارعی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMGEzNTY3ZjgiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55648515[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”420″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b05cabe71″ title=”فاطمه صدیق” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMDVjYWJlNzEiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55651898[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b02a31a64″ title=”زینب امینی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMDJhMzFhNjQiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55653293[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”423″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b151933be” title=”الهه رمضانی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMTUxOTMzYmUiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-5561419[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b1248bd9c” title=”گلزار اکبری” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMTI0OGJkOWMiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55665077[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”422″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b0eb85266″ title=”عصمت امیر احمدی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMGViODUyNjYiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55665787[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”399″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b258c2650″ title=”میترا نصیری” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMjU4YzI2NTAiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-36112533[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”425″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b20a77fba” title=”معصومه حسین پور جوپشت” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMjBhNzdmYmEiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55656433[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”424″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b1b8b48d2″ title=”سمیه امیدی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMWI4YjQ4ZDIiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55663809[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”430″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b375e5dcd” title=”مرضیه اکبری مستان آباد” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMzc1ZTVkY2QiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55650362[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”428″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b32a950c8″ title=”طلیعه نمکی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMzJhOTUwYzgiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55664870[/woodmart_info_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”427″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b2f7a6651″ title=”حمیده زحمتکش” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliMmY3YTY2NTEiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55673979[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][woodmart_info_box image=”431″ style=”shadow” alignment=”center” image_alignment=”right” title_tag=”h6″ title_size=”small” woodmart_css_id=”5fd9b3edaff82″ title=”پرویز محمدی” svg_animation=”no” info_box_inline=”no” title_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmluZm8tYm94LXRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmZDliM2VkYWZmODIiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZDY5OTQzIn19″]شماره تماس :

021-55681422[/woodmart_info_box][/vc_column][/vc_row]