آموزش اساسی به نابینایان و کم بینایان

تصویری از اموزش به کار گیری حس لامسه

آموزش و اصول آموزش به نابینایان و کم بینایان

آموزش انگیزه

ابتدا بايد انگيزه را تعريف کرد و از دانش آموزان خواست نظر خود را درباره افزايش انگيزه و علاقه و تعريفی از آن بدهند و باید کاربرد درس مورد نظر را در زندگي روزانه توضيح داد تا انگيزه افزايش يابد.مثلا انگيزه را در درس زيست شناسي توضيح دهيد و از آنها بخواهيد که براي خود هدف گذاري کنند که چرا زيست شناسي مي خوانند , نمره خوب بگيرند, برنامه هاي علمي را بهتر بفهمند, اطراف خود را بهتر بشناسند و …

...