علیرضا سلامی

شماره تماس :55651065 021

شماره همراه : 09017100515

پست الکترونیک :Alirezasalami400@gmail.com

کارشناس حقوق.

کارشناس سازمان بهزیستی شهرری.

مدیر عامل انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری .

کارآفرین نابینایان.

تقدیرنامه ها