خدمات انجمن تجلی به جامعه نابینایان

با بهره گیری از توانمندی دوستان نابینا و کم بینا در زمینه های علمی و هنری . خدمات سازنده ای در حوزه روانشناسی . مشاوره حقوقی . کلاس آموزشی آنلاین و حضوری برای همنوعان به ارمغان آورده است